Про проект

Що таке імідж науковця? 

 

Перше враження про науковця складається після ознайомлення (хоча б поверхневого) з його роботами. Далі у гру вступають актуальність дослідження, активність науковця у дослідженні обраної проблематики.

Довершують образ академічна доброчесність та популяризація власних досліджень.

 

ІСПАН

Турбуючись про науковців Національного університету “Одеська юридична академія” та слідуючи найсучаснішим досягненням і трендам, Наукова бібліотека НУ “ОЮА” у 2016 році створила сектор інформетрії та сприяння публікаційній активності науковців – скорочено “ІСПАН”.

 

Діяльність сектору ІСПАН:

• здійснення інформаційно-аналітичної діяльності на основі використання інформетричного інструментарію;

• сприяння доступу науковців до реферативних та повнотекстових баз даних;

• просування університетських видань та наукового доробку професорсько-викладацького складу та
співробітників НУ “ОЮА” у світових наукометричних базах даних;

• реалізацію тренінгових та навчальних програм для дослідників та науковців;

• обслуговування користувачів науковими е-ресурсами.